Facebook   Twitter

Activitats

Taller de sons

Molt poca és la distància entre el CANTAR i el parlar. Tan poca com entre el DANSAR i el caminar. Les cançons i el seu moviment són el motor generador de noves possibilitats musicals que vivenciam amb els infants d’infantil i primer cicle de primària. Partint del món proper arribam a una nova estètica, a un nou llenguatge, que bastim des del plaer i l’emoció. Aprenem quan ens emocionem. Ens emocionam quan la música ens convida a aprendre.

 

Espais de treball

Els espais que actualment funcionen a la Caseta són: espai de percepció, espai de números, espai de lletres, espai de construcció i espai d’anglès. En cadascun d’aquests, s’hi treballa una àrea d’aprenentatge diferent mitjançant la manipulació de diversos materials que els infants tenen al seu abast. Aquests espais proporcionen situacions d’aprenentatge que exigeixen una intensa activitat mental, fomenten l’adquisició d’hàbits de treball i possibiliten que els alumnes avancin segons les seves necessitats individuals d’una manera significativa.

         

Tallers a 1r i 2n de primària

S’organitzen tres tallers: llenguatge, matemàtiques i ciències socials i naturals, amb la intenció de treballar conceptes o habilitats que necessiten una feina més específica. Aquests agrupaments permeten reduir la ràtio per atendre de manera més individualitzada els alumnes i, d’aquesta manera, poder respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

         

Natació

Des dels 5 anys fins a 2n de primària feim una hora setmanal de natació. A part de ser un esport molt saludable a qualsevol edat, aquesta activitat permet també aprendre tot un seguit d’hàbits d’autonomia de manera molt significativa: vestir-se, plegar la roba, responsabilitzar-se de les seves coses, etc.

 

Espai Digital

Les noves tecnologies són una eina que capten l’atenció i motiven l’aprenentatge dels alumnes, en tots els nivells. Des de ben prest, els nins i nines aprenen a fer-ne un bon ús. A l’etapa de primària, fan activitats tant amb l’ordinador com amb les tauletes.

     

Speaking

What is "speaking"?  La classe d’ "speaking" treballa la part oral de l’aprenentatge de l’idioma.  En grups reduïts, una professora nativa prepara activitats per a fomentar la parla entre els alumnes. D’acord amb el currículum de l’assignatura d’anglès, la professora tracta l’idioma de manera natural i, a través d’activitats i de treballs lúdics i sessions de música i vídeo, es millora el nivell oral i de comprensió.  La classe s’imparteix 100% en anglès i es convida als alumnes a parlar només en anglès. Des de 3r de primària fins a 4t de secundària.

   

Biblioteca - Aula d’estudi

La Fundació subvenciona també a secundària un servei de biblioteca amb monitor per als alumnes que vulguin fer-ne ús durant el descans del migdia. Cada dia l’aprofiten entre 20 i 30 alumnes. A la biblioteca, poden accedir a tot el material de consulta, tant llibres i enciclopèdies com material multimèdia.

 

Tallers per a l’educació integral

A secundària, organitzam tallers encaminats cap a l’educació integral de l’alumne, on ens ocupam de diversos temes transversals com poden ser l’educació sexual, l’educació per a la prevenció de drogodependències, l’educació vial, l’alimentació i la salut.

 

Dos mestres dins l’aula

A tots els grups de secundària, feim servir un recurs que ens ajuda a atendre als alumnes de manera molt més directe. Dos especialistes dins un grup permeten centrar-nos en les necessitats individuals de cada un i fer activitats que són difícils de fer amb un grup sencer com per exemple: laboratori, hort, reforç o informàtica.


Notícies relacionades amb: Fundació

Notícies
relacionades

Informacions Fundació Mata de Jonc. Curs 2020-2021
19 novembre 2020
Circulars, Fundació, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Certificat aportacions Fundació 2019
23 abril 2020
Circulars, Fundació, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Certificat aportacions 2018 Fundació Mata de Jonc. Curs 2018-2019
28 març 2019
Circulars, Fundació, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Activitats